Toen was er de #werkbond

Toen was er de #werkbond

Het heeft een serieuze inspanning gekost, maar de #werkbond is uit de startblokken. Hiermee proberen we duidelijk te maken dat werken ook een recht is. Dat werken onze sociale welvaartsstaat overeind houdt. Gratis lid worden kan op www.werkbond.be. Hoe meer leden, hoe krachtiger ons signaal. Tot hoors!
Werkenmag
Onderstaand het persbericht over de oprichting van de werkbond.

Jongeren richten ‘Werkbond’ op
Een aantal jongeren komen opzetten met een vereniging die de belangen van zij die willen werken moeten verdedigen. “Na de zoveelste staking met opnieuw heel wat incidenten komen wij op voor de rechten van de mensen die wel willen werken.” aldus Bert Schelfhout, een van de oprichters van de organisatie. Onder het motto ‘werken mag’ ijvert de organisatie voor een verbod op het ontoegankelijk maken van bedrijven en ziekenhuizen, een minimale dienstverlening voor trein en bus  en voor sancties als stakingen de veiligheid in gedrang brengen van bvb. politiemensen.  Iedereen is welkom om zich symbolisch aan te sluiten op www.werkbond.be. “ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend van onbeperkte duur.  Als zij werkwilligen blijven verhinderen om te werken, moeten die werkwilligen een krachtig signaal geven aan de samenleving. Het zijn de werkenden die bijdragen tot onze sociale welvaartstaat.” stellen de organisatoren.
Niet tegen stakingsrecht, wel vóór rechten om te werken
De Werkbond zal de komende maanden initiatieven nemen om de rechten van de werkende mensen te verdedigen.  Op de website kan je gratis lid worden en de missie-statement onderschrijven. Deze stelt dat als staken een recht is, ‘kunnen werken’ dat zeker ook moet zijn. “Politici en opiniemakers struikelen over elkaars woorden om het recht op staken aan te prijzen. De Werkbond is een vereniging die strijdt om mensen steeds de mogelijkheid te geven om te werken. Want #werkenmag, ook op een stakingsdag.” Bert Schelfhout roept iedere sympathisant dan ook op om zich aan te sluiten: “Laten we samen een sterk signaal geven, want hoe meer leden, hoe groter ons draagvlak.”
Vrije vereniging
Tot slot verduidelijken de organisatoren dat het om een maatschappelijke vereniging gaat die los staat van de politieke en de werkgeversorganisaties. Onder de leden volgt dan ook in de tweede week van januari een bestuursverkiezing. Dan zullen 10 bestuursleden worden verkozen, die op hun beurt een voorzitter aanstellen.
 
 
 
 
 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *