Gemeenteraad 18 december 2014

Gemeenteraad 18 december 2014

Afgelopen gemeenteraad stond onder andere het budget 2015 op de agenda. Hier volgt een beknopt verslag van de tussenkomsten in de gemeenteraad over het budget, woonwijs en jeugdbeleid.RolandeMatthiasBert
Fractieleider van Open VLD Bert Schelfhout was bij aanvang van zijn uiteenzetting opvallend mild voor de bestuursmeerderheid. “We moeten zeggen zoals het is. Het budget ziet er beter uit dan vorig jaar. We krijgen de indruk dat er geluisterd wordt naar onze voorstellen. De autofinancieringsmarge is terug positief en de exploitatiekosten en personeelskosten dalen lichtjes. Toch zijn we nog ver van de veilige haven.” aldus Schelfhout die eraan toevoegt dat het grootste werk nog moet komen. “Met de hoogste personenbelasting (8%) in onze regio kon men niet anders. De Titanic, die op weg was om te zinken, is net iets wendbaarder geworden, waardoor reddingskansen toegenomen zijn. Maar het blijft onaanvaardbaar dat mensen zoveel gemeentebelastingen betalen. Op langere termijn moet de schuldgraad en exploitatiekosten omlaag. Mensen betalen die belasting bij hun belastingsaangifte maar beseffen niet dat de gemeente daar voor een stuk achter zit. Open Vld zal voorstellen blijven formuleren die de exploitatiekosten omlaag haalt en de financiële situatie van onze gemeente moet verbeteren.”besluit Schelfhout.
Open VLD wil woonwijs voor meer gemeenten openstellen
Deerlijk stapt uit het welzijnsconsortium, een samenwerking tussen gemeenten om o.a. energiearmoede aan te pakken. Het consortium wordt opgedoekt en op termijn geïntegreerd in andere interlokale verenigingen. “Er is een kluwen aan samenwerkingen die teveel overlappende bevoegdheden hadden. We moeten evolueren naar homogene bevoegdheidspakketten.” Raadslid Schelfhout stelde voor om te onderzoeken om ook Woonwijs onder de interlokale vereniging voor sociaal beleid te brengen. “Zo kunnen we schaalvergroting realiseren, de expertise en kwaliteit verhogen én kostenbesparend werken.” Woonwijs is momenteel een samenwerkingsproject van slechts vier gemeenten: Harelbeke, Lendelede, Kuurne en Deerlijk.
Open VLD: 1800 euro ‘wedstrijd netste jeugdlokaal’ beter rechtstreeks aan jeugd geven
Open VLD vindt de plannen voor de wedstrijd ‘netste jeugdlokaal’  nogal stiefmoederlijk. “Dat lijkt allemaal leuk, maar tot wat leidt dat? Je kan dat budget, ten bedrage van 1800 euro, veel beter geheel onder het jeugdbudget brengen. De jeugdverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun netheid. Ik herinner me dat heel wat jeugdverenigingen daar echt werk van maken. De gemeente die dan personeel inzet en geld besteedt om controles te doen en wedstrijdreglementen uit te schrijven is in onze ogen stiefmoederlijke verspilling.” aldus Bert Schelfhout (Open Vld).


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *